Jawatankuasa

Senarai jawatankuasa yang bertanggungjawab membantu hal-hal pengurusan Unit Jaminan Kualiti Kolej Komuniti Ledang. Setiap jawatankuasa mempunyai carta jawatankuasa, pegawai yang dilantik dan perincian tugas masing-masing.