Objektif Kualiti

Peringkat Objektif Kualiti Pegawai Bertanggungjawab
Bahagian Akademik

1. Kehadiran pelajar adalah sekurang-kurangnya 80% bagi setiap kursus.
2. Penilaian proses pdp ke atas pensyarah mencapai skor purata sekurang-kurangnya 80% sekali setahun.
3. Memastikan sekurang-kurangnya 25% daripada pelajar lulus mencapai PNM 3.00 untuk setiap program bagi setiap semester.

Timbalan Pengarah Akademik

Bahagian Pengurusan

1. Memastikan semua perolehan dijalankan mematuhi prosedur kewangan yang telah ditetapkan oleh Pekeliling Perbendaharaan.

Timbalan Pengarah Pengurusan

Unit Latihan dan Pembangunan Staf

1. Memastikan 100% kakitangan menghadiri latihan dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya TIGA (3) hari dalam setahun.

Pegawai Latihan dan Pembangunan Staf

Unit Pengambilan Pelajar

1. Memastikan proses pendaftaran pelajar baharu diselesaikan dalam tempoh SATU (1) hari.

Pegawai Pengambilan

Unit Peperiksaan

1. Transkrip pelajar dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas pengumuman keputusan oleh Jawatankuasa Peperiksaan Pusat Kolej Komuniti.

Pegawai Peperiksaan

Unit Perhubungan Industri dan Alumni

1. Semua pelajar yang layak menduduki Latihan Industri, mendapat tempat Latihan Industri sebelum sesi Latihan Industri.

Pegawai Perhubungan Industri dan Alumni

Unit Penerangan

1. Mengeluarkan Surat Penerimaan Aduan dalam tempoh EMPAT BELAS (14) hari selepas aduan diterima.
2. Memastikan kaji selidik terhadap perkhidmatan kemudahan dilaksanakan SATU (1) kali setahun.

Pegawai Penerangan

Unit Pentadbiran dan Kewangan

1. Memastikan Prestasi Belanja Mengurus mencapai sekurang-kurangnya 90% daripada peruntukan diterima setiap tahun.

Penolong Pegawai Tadbir