Piagam Pelanggan

Jenis Perkhidmatan Piawai Kualiti Perkhidmatan
Masa Menunggu Untuk Mendapatkan Perkhidmatan di Kaunter

Kami akan melayan anda dalam masa lima (5) minit anda tiba di kaunter perkhidmatan kami berdasarkan janji temu.

Maklumbalas Pelanggan

Kami akan memberi maklumbalas setiap pertanyaan / komen / aduan anda dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

Bayaran Pembekal

Kami akan memproses bayaran bagi setiap perkhidmatan atau bekalan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja (setelah dokumen lengkap).

Pendaftaran Pelajar

Proses pendaftaran pelajar diselesaikan pada hari yang sama pelajar mendaftar.

Keputusan Peperiksaan

Pengumuman keputusan peperiksaan akan dibuat dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Kolej.