Tentang Kami

Carta Organisasi
Carta


Fungsi Unit

Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)

Menguruskan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) institusi berdasarkan keperluan standard MS ISO 9001:2015 yang ditetapkan bagi menjamin kecemerlangan pengurusan kualiti institusi.

Akreditasi MBOT dan MQA

Menguruskan hal-hal berkaitan akreditasi (MBOT dan MQA) berdasarkan keperluan yang ditetapkan oleh pihak berkaitan bagi memastikan kepatuhan akreditasi program di institusi.

Audit Dalaman ISO

Menguruskan pelaksanaan Audit Dalaman ISO yang dikendalikan oleh Ketua Audit Dalam dan Juruaudit yang telah dilantik.

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

Menguruskan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan SATU (1) kali setahun.

Audit SIRIM

Menguruskan Audit Luaran oleh pihak SIRIM, SATU (1) kali setahun.

Program Tahunan

Menyelaras Hari Bersama Pelanggan, SATU (1) kali setahun.