Unit Jaminan Kualiti

Bertanggungjawab dalam memastikan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) dilaksanakan secara berterusan dan berkesan.

Dokumen ISO

Dokumen berkaitan prosedur kualiti

Pelan Strategik

Pencapaian KPI Enam Teras Strategi

Takwim

Status Takwim Tahunan Unit

Sudut Informasi

Memaparkan informasi berkaitan Unit Jaminan Kualiti

Maklumat Korporat

Visi, misi dan dasar kualiti

Senarai Tugas

Perincian
tugas-tugas ahli

Objektif Kualiti

Senarai objektif kualiti

Piagam Pelanggan

Rujukan piagam pelanggan jabatan secara keseluruhan

Dokumen

Rujukan dokumen prosedur kualiti